Informácie o mimoriadnej situácii spôsobenej epidémiou koronavírusov (COVID-19).


Naše výrobky si môžete bezpečne objednať, ak u nás nakupujete, nepredstavujete žiadne riziko pre vaše zdravie. Podnikli sme všetky potrebné kroky, aby sme vás úplne chránili.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie: (World Health Organization) „Je nepravdepodobné, že nakazená osoba kontaminuje komerčný tovar a je tiež veľmi nepravdepodobné, že bude nakazená vírusom COVID-19 v balení / zásielkou, ktorá bola premiestnená, prepravená a vystavená rôznym teplotným podmienkam. “

EBizu podporuje opatrenia na obmedzenie šírenia vírusu COVID-19. Vďaka našim výlučne online aktivitám prístup do nášho ústredia a produktového manažmentu zaisťuje iba tím eBizu.